คำประกาศเกียรติคุณ

นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ผู้ได้รับ “รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ” ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๖ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ในปี ๒๕๖๔

เนื่องจากในปี ๒๕๖๔ เป็นปีครบรอบชาตกาล ๑๑๖ ปี “กุหลาบ สายประดิษฐ์” หรือ “ศรีบูรพา” คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติมอบ “รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ” แก่นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ในฐานะผู้มีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมให้ชื่อ “ศรีบูรพา” ปรากฏในแวดวงวรรณกรรมไทย

รุ่งวิทย์เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และเรียนจนปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์แต่รุ่งวิทย์มีความสนใจเรื่องวรรณกรรม และตื่นเต้นกับนามปากกา “ศรีบูรพา” ซึ่งในช่วงนั้นกุหลาบ สายประดิษฐ์ เจ้าของนามปากกาลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ และชื่อของเขากลายเป็นชื่อต้องห้ามไปโดยอัตโนมัติ นักอ่านเกือบจะลืมชื่อศรีบูรพาไปแล้ว แม้จะมีหนังสือนวนิยายบางเล่มเช่น ข้างหลังภาพ หรือสงครามชีวิต ซุกอยู่ในห้องสมุดบ้างก็ตาม แม้วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขาเสียชีวิตลง สังคมวรรณกรรมไทยส่วนใหญ่ก็มิได้รับรู้ พ.ศ.๒๕๒๒ รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ได้เขียนถึงศรีบูรพา และสำนักพิมพ์พาสิโกได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มในชื่อ ศรีบูรพา ศรีแห่งวรรณกรรมไทย โดยเล่าถึงประวัติและผลงานของศรีบูรพา นับเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบกว่าปีที่มีการเอ่ยนามศรีบูรพาออกมาอย่างเป็นหลักเป็นฐาน ประจวบกับปี ๒๕๑๘ มีการจัดพิมพ์นวนิยาย ของศรีบูรพาหลายเล่ม และปี ๒๕๓๑ มีการก่อตั้งรางวัลศรีบูรพาขึ้น ปี ๒๕๓๗ มีการนำอัฐิศรีบูรพากลับมาถึงประเทศไทย และปี ๒๕๔๘ ยูเนสโกได้ประกาศให้กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา เป็นบุคคลสำคัญของโลก นับแต่นั้นมาชื่อเสียงของศรีบูรพาก็มิอาจลบเลือนไปได้จากแวดวงวรรณกรรมไทย

ตลอดระยะเวลาแห่งการกอบกู้ชื่อเสียงของกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” คืนมาสู่สังคมไทยนั้น รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน มีส่วนอยู่ด้วยเสมอ ทั้งการเปิดบ้านศรีบูรพา การเขียนบทความ การจัดงานเฉลิมฉลองชาตกาล ๑๐๐ ปี ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกแด่กุหลาบ สายประดิษฐ์ คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา จึงเห็นสมควรประกาศเกียรติให้นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๖ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ในปี ๒๕๖๔ นี้ คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔